۱۳۹۸ شنبه ۵ بهمن

به گزارش روابط عمومی پایگاه بسیج دانشگاه، این مراسم به همت هیئت باقرالعلوم (ع) بسیج کارمندی دانشگاه و با همکاری معاونت بهداشتی به مدت 7 روز کاری از ساعت 7:15 الی  8 صبح برگزار می شود.