۱۳۹۸ شنبه ۵ بهمن

 سه شنبه مهدوی این هفته به دلیل تقارن با هفته بسیج، علاوه بر نواهای مذهبی ، با پخش نواهایی در مدح بسیج و بسیجی و پذیرایی متفاوت از سه شنبه های دیگر برگزار شد.

در این مراسم علاوه بر پخش احادیثی از پیامبران و امامان، نذر ختم قرآن کریم و صلوات، اطلاعیه هایی در خصوص آشنایی با بسیج و آگاهی از فعالیت های این نهاد نیز پخش شد.