۱۳۹۸ شنبه ۵ بهمن

در این نشست دکتر مقدری ضمن تبریک هفته بسیج و تشکر از زحمات بسیجیان کارمند دانشگاه، گفت: همه ی ما بسیجی هستیم و جهت پیشرفت دانشگاه تلاش می کنیم.

  فرمانده  پایگاه مقاومت بسیج کارمندی دانشگاه، ضمن تبریک به مناسبت هفته بسیج، از همکاری و مساعدت مسئولین دانشگاه تشکر کرد.

دکتر رستمی همچنین  در رابطه با حضور بسیج