۱۳۹۸ شنبه ۱۰ اسفند
 

آدرس:کرمان، چهار راه شفا - درب ورودی معاونت ها- سمت راست - پایگاه مقاومت بسیج شهید ادیبی دانشگاه

تلفن:31215690-034

دورنگار:3224092-034

پیامک:10008040

 

کرمان - ابتدای جاده هفت باغ- پردیس دانشگاه علوم پزشکی - ساختمان شماره یک - طبقه اول- دفتر بسیج پایگاه مقاومت بسیج شهید ادیبی

تلفن:31325983-034